KINH NGHIỆM DIỆT RUỒI ĐỤC TRÁI BẰNG BẪY CÔN TRÙNG SINH HỌC ISRAEL (Đơn giản – Gọn nhẹ – Hiệu quả – Nông nghiệp Sạch) Ruồi đục trái là côn trùng đa thực, gây hại hơn 30 loại cây ăn trái và rau ăn lá. Có nhiều loài ruồi đục trái, trong đó phổ biến nhất […]