Close

CHẬU TRỒNG CÂY TỰ DƯỠNG NHẬP KHẨU MINIGARDEN

Chậu Để Bàn Thông Minh Tự Tưới và Tự bón phân Basic S, nhập khẩu Minigarden dành cho người yêu cây xanh nhưng không có thời gian chăm sóc cây (Giải pháp trồng cây TỰ DƯỠNG bền vững)

CHẬU TRỒNG CÂY THÔNG MINH TỰ ĐỘNG TƯỚI NƯỚC 2 THÁNG gồm Chậu Tự Dưỡng Basic S và Chậu Tự Dưỡng UNO

 Đảm bảo cây trồng sống tốt nhờ chế độ “tự tưới”, “Tự thấm nước” và “tự cân bằng độ ẩm cho đất”. Và chủ nhà không cần làm gì ngoài cho nước vào bình và “quên đi” chuyện chăm sóc cây trồng.