Close

HẠT GIỐNG HỮU CƠ ORGANIC 100% NHẬP KHẨU BỒ ĐÀO NHA GỒM 7 LOẠI PHÙ HỢP KHÍ HẬU VIỆT NAM (KHÔNG QUÁ 1% HẠT LÉP)

Hạt giống hữu cơ Organic 100% nhập khẩu Bồ Đào Nha gồm nhiều loại hạt giống phù hợp khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam. Hiện tại Vườn Tường Nhà Phố Urban chỉ có 7 loại cơ bản. Kèm giấy chứng nhận hạt giống hữu cơ và hướng dẫn gieo hạt vào thời điểm thích hợp cũng như nhiệt độ để hạt thích nghi và phát triển1 túi hạt giống hữu cơ với số lượng hạt nhiều bên trong. Chi tiết đặt hàng tại vattuisrael.com hay 028 6659 3838


PHÂN BÓN HỮU CƠ "TỔNG HỢP" NHẬP KHẨU MINIGARDEN ORGANIC 100% BÓN PHÂN RAU SẠCH ĐÔ THỊ

Là phân bón Grow Up hữu cơ dạng nước (chai 1L) pha được 450L nước. Hòa tan 100% trong nước và không lắng cặn. Dùng phun lên lá, lên rễ và hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Phân bón hữu cơ Grow Up dùng tưới bón rau sạch tại nhà phố với đủ thành phần "tổng hợp" cho cây trồng và thời gian cách ly rau cũng ngắn lại. Dễ sử dụng tại nhà và không bị "thất thoát" đi