Close

PHÂN BÓN HỮU CƠ 100% NHẬP KHẨU MINIGARDEN

Phân bón hữu cơ có thể là dạng viên nén tan chậm từ 6 tháng đến 12 tháng trở lên dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt cây trồng đứng. Cùng có thể là dạng gói nước dùng cho tưới rau sạch qua tưới nhỏ giọt hay phun lên lá. An Toàn tuyệt đối