NHỮNG MẢNG XANH ĐỨNG MINIGARDEN ĐÃ THI CÔNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2015 Từ năm 2012, Công ty Khang Ngọc Khánh đã là công ty đại diện duy nhất tại Việt Nam về Giải Pháp Thi Công Vườn Đứng Minigarden Bồ Đào Nha. Trong thời gian “khởi điểm” chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn […]