Close

30Dec

Tường Xanh Đứng Ngoài Trời – Outdoor Green Wall Minigarden đóng vai trò quan trọng trong việc tạo mảng không gian xanh cho cảnh quan chung và mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích về Mỹ Quan – Sức Khỏe – Tình yêu thiên nhiên. Chúng ta hãy cùng điểm qua vài lợi […]

Read More →

01Jul

VƯỜN TƯỜNG ĐỨNG TRỒNG TRÊN CÁC ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG VIÊN HAY KHU VỰC CÔNG CỘNG –  MINIGARDEN PROFESSIONAL CATALOGUE 2019 Trồng cây đường phố dạng Vườn Tường Đứng là cả một nghệ thuật cây xanh trên đường phố, khu công cộng PUBLIC SPACE. Điều quan trọng trong thiết kế cây xanh đường phố là ấn […]

Read More →

25Oct

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP VƯỜN XANH NHÀ PHỐ (URBAN GREENWALL REVOLUTION – MINIGARDEN) Cuộc sống đô thị (Urban) ngày càng khiến chúng ta xa rời tình yêu với thiên nhiên, cỏ cây. Thậm chí, chúng ta không còn xem thiên nhiên là quan trọng, là sự sống còn cần được bảo vệ. Quanh chúng ta […]

Read More →